تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اولبنامـ معشوقـ قَلبهآی پآکـتصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اول

امروز میخواهم بنویسم از دختران و پسرانی که بهترین معشوقشان خداست...
از دختران عفیف و از پسرانی غیور...
از اینکه چه زیباست اگر با خدا،در جاده یـ زندگیـ قدم بگذاریم
میخواهــَمـ بگویــَمــ...عروسی باحجاب


تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اولوقتی دستهایت را نذر نیکویی ها میکنی،شکوفه های تبسم و رضایت در دستانت می شکفد.
تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اولوقتی چشم هایت را به روی حرام های خدا میبندی،خدا ستاره هایش را در چشمانت روشن میکند.
تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اولوقتی از جاده تلخ و تاریک گناه حذر میکنی و به کوچه باغ های خواب و مناجات او قدم می گذاری،اجابت است که از رد گامهایت میروید.
تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اولوقتی با اهنگ نجابت و وقار پنجره ی دلت را به سمت زندگی امروز می گشایی،پروانه های صداقت و راستی روی گل های نجیب زندگی ات مینشیند.آنوقت عطر سر به زیر آیه های احساست،کوچه ی امروز را سرشار میکند.
تصاویر زیباسازی _ سایت پارس اسکین _ بخش تصاویر زیباسازی _ سری اولوقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حیا و عفاف می سپاری،خدا دریا،دریا تورا آبی میکند.
   آن قدر آبی که آسمان به تو رشک میورزد
             آن قدر آبی که آسمان به تو رشک میورزد
                        آن قدر آبی که آسمان به تو رشک میورزد
                                 آن قدر آبی که آسمان به تو رشک میورزد
       

 http://up.patoghu.com/images/hmp45e8qpxbo97rvlcbh.gifو این چنین است که یک دختر عفیف و یک پسر غیور همیشه نگاه هایشان زلال و شفاف و دستهایشان همیشه پاک و منزه است
 


دوست عزیزم تو خوب میدانی..

  تو خوب میدآنی آراستن و آراستگی مِثلـِ شکوفهـ هآی دآمَنِ بَهار،مِثلِ رَنگـین کَمانـ و مثلِ شَمع دآنی هآی رویـِ برفـ،چَشم رآ به تمآشآ دَعوَت می کُند و خوبتَرمیدانی که شَبنَم اگر روی لِطآفَتِ گُل بنشیند،چه تَصویر بدیعیـ خَلق میکند و چه چشم هآ را مَحسور خویش...و شاید این اَست که عُمرِِ گُل به چشمـ بَرهم زدنی میماند...


" حوای " کسی نمی شوم که به " هوای " دیگری برود ...


تقدیم به تمامی دختران و پسران جهان
"یه جمله همیشگی:
امام زمانعج  کجایی؟
"

منبعش یادتون نره!
+منبعش دلنوشته های طلایی(یکم هم از کتاب:شبنمی بر لطافت گل)

موضوع :
نوشته های لطافتانه ی من ,  دختران ایرانی ,