این ها را می بینی ؟

نه مانکن اند

نه عروسک

این ها مثل من و تو

قلب دارند

قلبی که پشت این شیشه ها دیگر نمی تپد

روح دارند

روحی که به جای پرواز ، پشت این شیشه ها حبس می شود

اینجا فقط یک چیز کم دارد

آن هم یک جارچی

که بگوید

حراج است ، حراج . . .

 

منبع : مثبت های باحجاب
موضوع :
دختران ایرانی ,  درباره بدحجاب ها ,