یکم حرف با دختر سرزمین من...با هم نفس من...:


آنــان کــه تو رـا برای عیش و عشرت لحظه ایشان می خواهند .


و به قول خودشان اسم شما داف است . دختر سرزمین من شاید ندانی


در زبان اسپانیایی به سبزیجات داف می گویند و در زبان انگلیسی داف یعنی هرزه . . .


      
 یادت باشد امانت دار خوبی نیستی. خداوند گفت انسان جانشین من بر روی زمین است!"اشرف مخلوقات؟"

طلایی نوشت!!!:
یه تیکــــــــه! :امروز یکی از بچه ها پا تخته نوشت:شاید برای شما هم اتفاق بیوفتد!ما دیشب پسته خوردیمخخخ


موخوام اسممو عوض کنم یه اسم خوشمل سراغ دارید بگید لطفا...دختر طلائی خز شد...!

تو آپ بعدی خاطره مدررسه میگذارم تا انشاا... از خنده روده بر شید...

موضوع :
درباره بدحجاب ها ,  دلایلی برای حجاب ,  دختران ایرانی ,