سلام بر بیرق و علم

سلام بر شعر محتشم

سلام بر محرم

                                                     


سلام من به محرم محرم گل زهرا

به لطمه های ملائك به ماتم گل زهراسلام من به محرم به تشنگی عجیبش

به بوی سیب زمین و غم حسین غریبش

  

 سلام بر پرچم و علم

سلام بر شعر محتشم

 سلام بر محرم...

 محرم که از راه میرسه دلتنگی های من دو برابر میشه....

تو این روزا برای هم دعا کنیم ، من ایمان دارم که صاحبه این روزا و شبا خیلی پیش خدا عزیزه... 


اسمان چرا هنگامی که میدیدی کودکان تشنه بودند باران نباراندی؟؟چرا وقتی سر امام حسین بر سر نیزه ها میرفت دهان نگشودی و آن کافران را در خود نبلعیدی؟اسمان چرا به سیل گرفتارشان نکردی؟همه ی این سکوتها برای این بود که تا آخر،کافران لعنت شوند و امام حسین و اصحاب و یاران ایشان تا ابد در دلهای ما باشند.


                                        [تصویر: axeshohada.gif]موضوع :
عاشورا ,  درباره شهدا ,