سلام دوست خوبم هانی صورتی جان گفت که آپی کنم درباره حجاب و دلایل آن!

خیلی جالبه حتما بخونید:

عصر حجر

بد حجاب ، دختران ، چادر ، حجاب
برگشت گفت: آخه این چیه سرت کردی ، مثل امل ها !!!  مثل اینکه باورت نشده قرن بیست و یکه و شبیه مردم عصر حجر می گردی !!!

گفتم: واقعاْ ؟! عصر حجر یعنی کی ؟!

گفت:چه می دونم 14 قرن پیش.
گفتم:چه جالب 14 بیشتره یا16؟
گفت : چه سوالایی میكنی معلومه 16!
گفتم: پس 16 قرن پیش عصر حجر تره تا 14 قرن پیش
گفت:معلومه
گفتم: پس شما با این حساب باید دمده تر باشید كه مثل مردم 16 قرن پیش می گردید اونم چه زمانی موقعی كه بهش می گفتن عصر جاهلیت دیگه از اسمش هم پیداست كه خیلی دمده است...
دیگه پی اش رو نگرفت گذاشت رفت
افحكم الجاهلیة یبغون ومن احسن من الله حكما لقوم یوقنون مائده 50

آیا حكم جاهلیت را می جویند و چه حكمی برای یقین آورندگان از حكم خدا بهتر است ؟

و لا تبرجن تبرج الجاهلیة احزاب 33

و به همسرانت بگو خود را چنان زنان جاهل نیارایند

نماز حاجت


خداحافظ
موضوع :
پاسخ به سوالهای شما ,  درباره بدحجاب ها ,  دلایلی برای حجاب ,  دختران ایرانی ,