سلام امروز با خاطراتی از مدرسه اومدم!
من یه دوست دارم خیلی شوخه نگاش کنی میخندی!
اسمش انیس.خیلی عاشقشم!خب بریم سر اصل مطلب:بهترین سال من پارسال بود سال دوم راهنمایی خیلی خوب بود و ما هم که فیلسوف!خیلی دوستای خوبی دارم.خب یه روز کلا آبرو ریزی شد:گفته بودن توی کلاسها ناهار نخورید ما خوردیم!نشسته بودیم که یه دانش آموز گفت الان معاون مربوطه میآد بالآ
منو میگی؟بابامو همه تو مدرسه میشناسن شخص معروفیه دِ برو که رفتیم(نه که بخوام از خودم تعریف کنم)داشتم از کلاس بدو بدو میرفتم بیرون که خیلی زیبا رفتم تو بغل معاون مربوطه!خیلی لحظه ی نابـی بود اصلا.
یا مثلا دبیر تاریخ پرسید:بگو ببینم!چرا طاهریان رو به ضعف رفتند؟منم گفتم خانووووم یعنی گرسنه شون شده بود؟!ایشونم چشم غوره رفتن به بنده!
یایکی دیگه سرکلاس دبیر ریاضی تریپ مامان بزرگارو برداشت اومد نصیحت کنه:بچه هآ شمآ خیلی کند هستید اگر تندتر راه برید منم باهاتون تندتند راه میرم اما شما خیلی یواش و خرامان خرامآن راه میرید.منم گفتم:خب از فردا با تردمیل میایم!کلاس رَف رو هوا...
یا مثلا دبیر جغرافی نقشه ایرانو میکشه میگه:خب بچه هآ این نقشه ایرانه دوستم گفت:پ ن پ ما فکر کردیم نقشه خونتونه!ههههه(البته ازشون حلالیت طلبیدیم....
یا مثلا دبیر عزیز تاریخ پرسید:پایتخت سامانیان؟بچه هه گفت تو سَرَم!باز هم چشم غوره رفت!
تو روز معلم به دبیر ادبیات منو دوستم اومدیم بگیم روزتون مبآرک گفتیم خانوم عیدتون مبارک اونم گفت عید شمام مبارک
یا بازم با دوستم نشسته بودم تو حیاط یه هو یه موش سیاه دیدم!پیش خودم بود!اصلا از زاویه ی نزدیک خیلی بَدهههههه!یک جیغ بلندی بکشیدیم و الفرار!دیگه یه بارم پامو فکر نکنم اونجا گذاشته بآشم!
اینم شعری که توی سفر بسیار خوب مشهد سوردیم البته ما نه!
به چپ چپ به راست راست از جلو نظام خبر دار
صبح میشه شیپور رو برپا میزنن بخوابم نخوابم بیدار می مونم قدر خواب خونه روحالا میدونم
هی میدن عدس پلو ساچمه پلو بخورم نخورم گشنه می مونم قدر آش ننمو حالا میدونم!
کیف در دست و پتو زیر بغل ما به اردو میرویم حی علی خیر العمل
هرچی مرغ چاقه آقای...خورده
هرچی مرغ چاقه خانوم(نمیگم)خورده
ما همه در حسرت یه جوجه پرپر میزنیم
یکی دیگه:ما میریم مشهد زیارت آقا امام رضاجان
بکنیم عرض ارادت و اخلاص محضر ایشان
با اتوبوسها میریم همه باهم موجهای آبی موج مصنوعی چاله فضایی و سرسره بازیییییییی.
خسته شدی؟؟؟بآشه اگه هنوزم خاطره خواستی از پارسال زیاد دارم!بگو تا بازم بنویسمخداحافظ
نایت اسکین


موضوع :
یادگاری های من ,  سرگرمی و خاطره و طنز ها ,