گُل های خوشبو و پآکی در گُلستآن دآشت!
و یک گُل که
گُلِ سرسبَدِ آفرینِش بود
بــآ آن که دُختَر و پِسَر شآیسته رآ از گُلهآی بهشت میدانِست،
درگُلستآنَش،چَند گُلِ دُختَر مانده بود
او رآ بِه نامِ
پِدر دُختَرآن میشنآختَند
او اَز خوبی دُختَران فَراوان سُخن میگُفت..
و وجودِشآن رآ نِشانِ رَحمَتِ خُدا میدانِست!

دُختَران مقــآمی والا در نِگاهِ او داشتَند:
چــون فرشتِگــآن لَطیــــف و مهربــآن
چـــون پَرندگآن اُنس گیرنــده و بــا صَفـــآ
و همچــون آسمــآنیــآن،مُبارک و پُر برکَت

و در یک کــلامــــــ،او ستایشگَرِ دُختَرآنِ آسمآنی بود!


و کــــــــــــیست که نـــداند
او کـــسی جـــز حضــــــــرت محـمـــــــــــد(ص) نبـوده و نیســتاین مَرد،یک الگوبرای همه ی ماست..

روی صحبتم با دختراس..
 فهمیدی پیامبر چقدر تو رو دوست داره..
بازم میخوای،دلشو بشکنی..؟
میتونی؟میشه؟داریم؟
ناگفته نمونه!حالا اگر این دختر پــاک و عفیف باشه،پیامبر بیشتر دوسش داره!
روز میلاد پیامبرت هم هست!
روز خوبیه برای بازگشت!نیست؟!


چادر

"منبـــع:دلـــنوشتــه هــای طلــاییــــــــ"
موضوع :
میلاد پیامبر اسلام (ص) ,  دلایلی برای حجاب ,  نوشته های لطافتانه ی من ,  دختران ایرانی ,  یادگاری های من ,